Beste race-vrienden,

De contributie voor vaste leden voor seizoen (2020 - 2021) is:

  • Volwassenen € 110,-

  • Jeugd t/m 16 jr € 55,-

Te betalen voor eind september 2020 op IBAN rek.nr: NL11RABO0108644901, ten name van Stichting RC-Motorsport onder vermelding van Naam, of contant in de Dars.

  • IVM CORONA MAATREGELEN IS HET HELAAS NOG NIET TOEGESTAAN OM GASTRIJDERS TOE TE LATEN.