Beste race-vrienden,

De contributie voor vaste leden voor seizoen (2021 - 2022) is:

  • Volwassenen € 110,-

  • Jeugd t/m 16 jr € 55,-

Te betalen voor eind september 2021 op IBAN rek.nr: NL11RABO0108644901, ten name van Stichting RC-Motorsport onder vermelding van Naam, of contant in de Dars.

  • Wegens Corona en de daarbij behorende maatregelen is het circuit alleen geopend voor onze begunstigers om vrij te rijden. Helaas zijn gastrijders op dit moment nog niet toegestaan.